Why be a member?
The ISDS is The Number One Sheep Dog Society in The World! Join Today!
 

International Sheep Dog Trials - Attendance

International Sheep Dog Trials

Tancastell, Aberystwyth, Ceredigion

10th, 11th and 12th September 2021

 

“The Ceredigion International Sheep Dog Trials Committee regret to advise that the proposed lifting of Covid restrictions in the County, has come too late for us to amend our plans for this year.
Our current licence, which will in effect allow Competitors +1 travelling companion, officials and stewards, enter the field Will REMAIN in PLACE.
Please do not attempt to flaunt this and put an additional strain on the team.
We ask for RESPECT to be shown to the organising Committee and that individuals thereon are not made the subject of abuse.
Please support us by watching the International Sheep Dog Trials on Live Stream which we sincerely hope you will find enjoyable and entertaining, and where you should have a much better view than if on the field this year. Details of Live Streaming will be announced shortly, once the ISDS Council have approved our Service Provider.
We thank you in anticipation of your kind support and understanding, in what has been a very difficult time for all. “

Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol

Tancastell, Aberystwyth, Ceredigion

10fed, 11eg a 12fed Medi 2021

 

Mae'n ddrwg gan Bwyllgor Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol Ceredigion gynghori bod y bwriad i godi cyfyngiadau Covid yn y Sir, wedi dod yn rhy hwyr i ni newid ein cynlluniau ar gyfer eleni.

Ni fydd ein trwydded gyfredol, sydd i bob pwrpas yn caniatáu i Gystadleuwyr +1 cyfaill yn teithio gyda’i gilydd, swyddogion a stiwardiaid, fynd i mewn i'r maes DDIM YN NEWID

Peidiwch â cheisio difetha hyn a rhoi straen ychwanegol ar y tîm.

Gofynnwn i chi ddangos PARCH i'r Pwyllgor trefnu ac nad yw unigolion yn destun o gamdriniaeth.

Cefnogwch ni trwy wylio'r Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol ar Ffrydio Byw, yr ydym yn mawr obeithio y byddwch chi'n eu fwynhau ac yn cael gwledd wrth wylio a lle y dylsech chi gael golygfa lawer gwell na phe bai chi ar y cae eleni. Cyhoeddir manylion Ffrydio Byw yn fuan, unwaith y bydd  Cyngor Cymdeithas Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol wedi cymeradwyo ein Darparwr Gwasanaeth.

Diolchwn i chi gan ragweld eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth garedig, yn yr amser a fu'n anodd iawn i bawb. “