Sponsors & Patrons

NODDWYR Y PRIF GYMDEITHAS / PRINCIPAL SOCIETY SPONSORS

Gilbertson and Page

 

PRIF NODDWYR Y TREIALON / MAIN TRIAL SPONSOR

Castell Howell Foods

 

DYMUNA'R PWYLLGOR TREFNU LLEOL GYDNABOD A DIOLCH I'R CANLYNOL AM EU CYLLID, NAWDD A CHEFNOGAETH

THE LOCAL ORGANISING COMMITTEE WISHES TO ACKNOWLEDGE AND THANK THE FOLLOWING FOR THEIR FUNDING, SPONSORSHIP AND SUPPORT

 

Llywodraeth Cymru / The Welsh Government

Cyngor Sir Ceredigion County Council

Cyngor Tref Aberystwyth Town Council

 

CYNGHORAU TREF A CHYMUNED / TOWN AND COMMUNITY COUNCILS

 

Beulah

Ceulanamaesmawr

Ciliau Aeron

Dyffryn Arth

Llanbadarn Fawr

Llandysiliogogo

Llanfarian

Llanfihangel Ystrad

Llangeitho

Llangwyryfon

Llangrannog

Llanilar

Llangybi

Llansantffraed

Llanrhystud

Llanwenog

Nantcwnlle

Penbryn

Pontarfynach

Trawsgoed

Trefeurig

Tregaron

Ysbyty Ystwyth

Ystrad Meurig

Y Ferwig

 

NODDWYR / SPONSORS

 

 

Farmers Marts Dolgellau

Ifor Williams Trailers

Gorau o Gymru / Best of Wales

JDS Machinery

Llety Parc / Park Lodge

 

Wynnstay

Gwlan Prydeinig / British Wool

Hybu Cig Cymru

Wisgi Penderyn Whisky

 

Menter a Busnes

Kangaloos

Cled Jones (Dunbia)

E L Morgan (Gwobrau Raffl / Raffle Prizes)

Undeb Cenedlaethol yr Amaethwyr / National Farmers Union

Undeb Amaethwyr Cymru / Farmers Union of Wales

 

 

RHODDION A DDERBYNIWYD ODDIWRTH TREIALON CŴN DEFAID LLEOL /

DONATIONS RECEIVED FROM LOCAL SHEEP DOG TRIALS

 

Llandudoch/St Dogmaels

Blaenglowon Fawr

Castell Newydd Emlyn / Newcastle Emlyn

Llanddewi Brefi

Llangwyryfon Meithrin

Tynywern

Dolyrychain

Gwnnws

Ceredigion Nursery

Manorbier

Penuwch

Ponterwyd

New Row

Pontrhydfendigaid

Ceredigion Gilpa

Tregaron a’r Cylch / Tregaron and District

New Cross a’r Cylch / New Cross and District

Talybont a’r Cylch/Talybont and District

 

Cymdeithas Teialon Cŵn Defaid De Cymru / South Wales Sheep Dog Trials Association