International Trial Information (Welsh)

Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol

Tancastell, Aberystwyth, Ceredigion

10fed, 11eg a 12fed Medi 2021

 

Mae'n ddrwg gan Bwyllgor Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol Ceredigion gynghori bod y bwriad i godi cyfyngiadau Covid yn y Sir, wedi dod yn rhy hwyr i ni newid ein cynlluniau ar gyfer eleni.

Ni fydd ein trwydded gyfredol, sydd i bob pwrpas yn caniatáu i Gystadleuwyr +1 cyfaill yn teithio gyda’i gilydd, swyddogion a stiwardiaid, fynd i mewn i'r maes DDIM YN NEWID

Peidiwch â cheisio difetha hyn a rhoi straen ychwanegol ar y tîm.

Gofynnwn i chi ddangos PARCH i'r Pwyllgor trefnu ac nad yw unigolion yn destun o gamdriniaeth.

Cefnogwch ni trwy wylio'r Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol ar Ffrydio Byw, yr ydym yn mawr obeithio y byddwch chi'n eu fwynhau ac yn cael gwledd wrth wylio a lle y dylsech chi gael golygfa lawer gwell na phe bai chi ar y cae eleni. Cyhoeddir manylion Ffrydio Byw yn fuan, unwaith y bydd  Cyngor Cymdeithas Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol wedi cymeradwyo ein Darparwr Gwasanaeth.

Diolchwn i chi gan ragweld eich cefnogaeth a'ch dealltwriaeth garedig, yn yr amser a fu'n anodd iawn i bawb. “