Trial Officials / Swyddogion Treialon

 

                                           

 

Chairman / Cadeirydd   Dylan Davies
Secretary / Ysgrifennydd Sue Main     01678 530408   sue.main1@btopenworld.com

Acting Welsh National President /

Llywydd Cymru

Eirian Morgan

 

Welsh Vice President  /

Is-Lywydd Cymru 

Gwynfor Owen

 

Treasurer / Trysorydd          Christine Hughes
Trials Manager / Rheolwr y Treialon  Idris Thomas   
Field Manager / Rheolwr  y Cae  Allen Main

Accommodation Secretary /

Ysgrifennydd Llety

 

Lisa Markam      

Mobile 075812863930 / Home 01654 782 674 

cariadlisa666@hotmail.com

Web Administrator /

Gweinyddwr y Safle We

Martin Davidson

 

Publicity Officer /

Swyddog Cyhoeddusrwydd

Alun Wyn Evans