2016 International Trial 

Treialon Cwn Defaid Rhyngwladol

Friday 9th to Sunday 11th September 2016 at Sandilands Farm, Tywyn, Gwynedd LL36 9AP

Dydd Gwener 9fed i Dydd Sul 11eg o Fedi 2016 yn Fferm Sandilands, Tywyn, Gwynedd LL36 9AP

 

                                                                                           

By the kind permission of  the Owen family, the trial will be held on the same field as it was in 1968 when locally born Llyr Evans became Supreme Champion with his outstanding dog Bosworth Coon.  Llyr Evans was born in Bodilan Fach, Bryncrug just a few miles up the road.

In earlier years in addition to the Supreme Champion there was a Shepherd’s, Farmer’s, Brace and Driving Champion.

The Farmer’s Class was won in 1968 by the late H Glyn Jones, Bwlch Isaf, Bodfari with Hemp; while the Brace Champion was Ivor Hadfield from Prestatyn with Tip and Ben. Eurwyn Daniels and Chip also won the Aggregate Championship.

A Country Festival will run simultaneously, with crafts, local produce and displays providing something for everyone.

 

                            Llyr Evans (Bosworth Coon)     

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Drwy ganiatad caredig  y Teulu Owen bydd y treialon yn cael eu cynnal ar yr un caeau a ddefnyddiwyd yn 1968 lle enillodd Llyr Evans , ( a anwyd yn lleol ) , y Goruchaf  Bencampwriaeth  gyda’i gi anfarwol Bosworth Coon. Ganwyd Llyr Evans yn Bodilan Fach, Bryncrug , ychydig filltiroedd o’r fan lle cynhelir yr achlysur yma eto.

Flynyddoedd yn ol , yn ychwanegol i’r Bencampwrieth Agored, yr oedd yn arferiad cynnal cystadleuaethau i Bencampwriaid Bugeiliaid, Ffermwyr ,Dau Gi a Chystadleuaeth Gyrru.

Ennillydd Cystadleuaeth y Ffermwyr yn 1968 oedd y diweddar H Glyn Jones Bwlch Isaf Bodffari gyda’I gi Hemp ( nid yw y gystadleuaeth benodol yma yn cael ei gynnal mwyach)  . Ennillyd Cystadleuaeth i Ddau Gi oedd Ivor Hadfield o Brestatyn efo Tip a Ben. Cwblhaodd Cymru eu buddugoliaethau drwy i Eurwyn Daniels a Chip ennill y Bencampwriaeth Gyfanrifol hefyd.

Bydd Gwyl Wledig yn cael ei redeg ochr yn ochr a’r Treialon , a bydd arddangosfeydd o grefftau a  chynnyrch lleol yn rhoi cyfle i brofi rhywbeth at ddant pawb.

 

                        H Glyn Jones (Hemp)